tisdag, april 04, 2006

Akademiker schmakademikerInte för att jag hade planerat att bli uttalad anti-akademiker. Men jag läste den här Gradvall-krönikan och jag tyckte den satte fingret på vad jag tidigare försökte få fram.

”Magasinet Diego har i sitt senaste numret ett reportage där fem av landets sammanlagt 66 000 arbetslösa akademiker porträtteras. En av dem säger: ”Att jag överhuvudtaget valde att studera berodde på att jag såg det som en slags garanti för att få jobb.” (…) Det går alltid att hitta nya sätt att överleva. Grundproblemet ligger kanske just i föreställningen om att ”hitta ett jobb”, som om det vore något statiskt. Framtiden för 66 000 arbetslösa akademiker ligger snarare i att hitta nya sätt att arbeta.”

Jag menar, vem vill vara en av 66 000 arbetslösa akademiker? Hellre är jag en vilt skenande autodidakt med halvkoll på de journalistiska spelreglerna. Men så är jag också uppvuxen med en lång tradition av entreprenörskap.
     Återigen: man vill göra grejen. Här och nu. Genast!

0 Kommentarer:

Post a Comment

Länkar till denna text:

Create a Link

<< Hem