söndag, augusti 20, 2006

Vad historien handlar om

»Vad historien handlar om beror på vem som berättar den och för vem. Vad som betonas och hur slutsatsen läggs fram. En historia i sig själv säger ingenting, det finns ingen historia i sig själv. Först när historien berättas finns den, det är först då slutsatsen dras. Det är det som är så problematiskt med en berättelse – att den kan användas till att bevisa vad som helst.«

– Bodil Malmsten, Priset på vatten i Finistère

onsdag, augusti 16, 2006

Michael MannMiami Vice (pilot 1984)

Att göra det naturliga onaturligt

»Att sätta ord på det man känner är att göra det naturliga onaturligt ... att skriva är att förminska det upplevda, att upphäva det självklara.«

– Bodil Malmsten, Priset på vatten i Finistère